Hantverk och konst – Björknäs i Arvika
Equmeniakyrkan Arvikas sommargård